ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพปัญหาของนักเรียน
วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพปัญหาของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างทั่วถึง 
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2563,17:43   อ่าน 40 ครั้ง