ภาพกิจกรรม
วันคริสต์มาส 2019
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงการกำเนิดของพระเยซูเจ้า และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก อีกทั้งยังห่างไกลจากยาเสพติด
https://drive.google.com/drive/folders/1aXoFNpCqe0ZWWUf2djtrjrTUCFl-_nMY?usp=sharing
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:24   อ่าน 178 ครั้ง